Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Opis kierunku

Nie wszystkie firmy muszą zatrudniać technika BHP, ale wszystkie muszą przeprowadzać szkolenia BHP dla pracowników. Po kierunku Technik BHP możesz liczyć nie tylko na stałe zatrudnienie, ale też z powodzeniem rozwijać karierę doradczą i sprzedawać usługi konsultacyjne w całym kraju. Praktyczna wiedza zdobyta w trakcie nauki przyda Ci się nie tylko w rozwoju kariery zawodowej, ale i w codziennym życiu; ochronie siebie i bliskich.

 

Czego nauczysz się na kierunku Technik BHP w szkole Żak?

Zapoznasz się z podstawami techniki oraz zdobędziesz wiedzę na temat obiektów i urządzeń technicznych oraz maszyn – zwłaszcza przy szczególnie niebezpiecznych pracach. Nauczysz się podstaw przedsiębiorczości oraz podstaw prawa pracy. Zgłębisz zagadnienia z obszaru ergonomii w procesie pracy oraz zagrożeń w środowisku zawodowym. Na podstawie badań i pomiarów czynników występujących w procesach pracy poznasz m.in. skutki odziaływania szkodliwych czynników na organizm człowieka. Nauka języka obcego branżowego pozwoli Ci na swobodne wykonywanie czynności zawodowych np. w środowisku międzynarodowym. Dzięki przedmiotom w kształceniu praktycznym będziesz potrafił ocenić czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz ryzyko zawodowe na danym stanowisku pracy. Nauczysz się ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych. Nabędziesz umiejętność udzielania pierwszej pomocy oraz zasad ochrony środowiska. Przygotujemy Cię również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na wypadek, gdyby w Twoich planach było założenie własnej firmy.

 

Kwalifikacje, jakie zdobędziesz po zakończeniu nauki

Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (MS.12)

 • Tryb nauczania:

  zaoczny

 • CZAS TRWANIA:

  1,5 roku

 • KOSZT:

  kierunek bezpłatny

 • UZYSKANY DOKUMENT:

  świadectwo MEN

 • UZYSKANY TYTUŁ:

  Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 • EGZAMIN:

  Tak. Egzamin zewnętrzny, organizowany w Szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Podejście do egzaminu z kwalifikacji w zawodzie nie jest obowiązkowe.

PERSPEKTYWY PRACY:

 • Consulting

 • Duże korporacje

 • Firmy zajmujące się doradztwem w zakresie BHP

 • Małe i średnie przedsiębiorstwa

PRZYKŁADOWY PROGRAM NAUCZANIA:

 • Ergonomia w procesie pracy

 • Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

 • Ocena ryzyka zawodowego

 • Podstawy prawa pracy

 • Podstawy przedsiębiorczości

 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

 • Zagrożenia w środowisku pracy

 • Postawy techniki

 • Obiekty techniczne

 • Maszyny i urządzenia techniczne (prace szczególnie niebezpieczne)

 • Badania i pomiary czynników występujących w procesach pracy

 • Ocena czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych

 • Prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Pierwsza pomoc i ochrona środowiska

 • Świadczenie usług i prowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

 • Wdrażanie i funkcjonowanie bezpieczeństwa pracy