Menu

Świadectwa dojrzałości - poprawka

21 sierpnia 2017

W dniu 12 września 2017 od godziny 11.00 w sekretariacie szkoły będzie można odbierać Świadectwa Dojrzałości bądź zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego.

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne na stronie OKE w Poznaniu (www.uczniowie.oke.poznan.pl) od 12 września 2017 roku od godz. 00:01

Zobacz także