Informacja o egzaminie maturalnym 2024r.

Harmonogram matur

28.4.2024

W załączeniu zamieszczamy informacje o egzaminie maturalnym 2024 roku:

  • harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego,

  • komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym,

  • komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.

Wszystkie egzaminy maturalne odbędą się w szkole Collegium Balticum przy ul. K. Wielkiego 17 w Stargardzie.

Egzamin ustny z języka polskiego odbędzie się w dniu 11.05.2024r. oraz 13.05.2024r. (harmonogram imienny z konkretną datą i godziną jest w sekretariacie szkoły).

Egzamin ustny z języka angielskiego odbędzie się w dniu 13.05.2024r., 20.05.2024r. oraz 24.05.2024r. (harmonogram imienny z konkretną datą i godziną jest w sekretariacie szkoły).

W szkole proszę stawić się minimum 30 min przed egzaminem.