Aktualizacja Plan zjazdu 28-29.10.2023r.

Liceum, Szkoła Policealna, Opiekunka Środowiskowa

24.10.2023

Dzień dobry Słuchaczu!

Zapraszamy na najbliższy zjazd, który odbędzie się 28-29.10.2023r. Jest to zjazd dla wszystkich semestrów Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Policealnej oraz Opiekunki Środowiskowej.

Jest to ostatni zjazd w październiku i obecność na nim jest obowiązkowa! Proszę pamiętać o konieczności posiadania 50% frekwencji z każdego przedmiotu i 3 ocenach cząstkowych - jest to wymóg by móc podejść do końcowego egzaminu wewnętrznego.

Poniżej przesyłamy Państwu plan. Proszę o zapoznanie się z nim i zwrócenie uwagi na przydzielone szkoły oraz sale.

W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu z naszym sekretariatem.