Informacja o egzaminie maturalnym 2024r.

29.9.2023

W załączeniu zamieszczamy informacje o egzaminie maturalnym 2024 roku:

  • harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego,

  • komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym,

  • komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024.