Termin składania deklaracji na egzamin maturalny 2024r.

11.9.2023

Termin składania deklaracji na egzamin maturalny w sesji w roku szkolnym 2023/2024 maj 2024:

  1. Słuchacz VII semestru i VIII semestru - składa deklarację wstępną do 02 października 2023r. a ostateczną do dnia 07 lutego 2024r.

  1. Absolwent, który ukończył Liceum - składa deklarację do dnia 07 lutego 2024r.

Deklarację absolwent składa w Sekretariacie Szkoły - ul. Czarnieckiego 30/31 w Stargardzie.