Harmonogram egzaminów zawodowych sesja zima/styczeń 2023

5.12.2022

Poniżej do pobrania harmonogram egzaminów zawodowych w sesji zimowej 2023r.

W szkole należy być minimum 40 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Obowiązkowo proszę zabrać ze sobą czarny długopis i dowód osobisty.

W sekretariacie przy ul. Czarnieckiego czekają na Państwa do odbioru imienne harmonogramy - proszę o ich konieczny odbiór!

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji zima 2023 - 31.03.2023r.

Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikację w zawodzie/certyfikatów kwalifikacji zawodowych - do 7 kwietnia 2023r.

Informacje o egzaminie zawodowym umieszczone są na stronie: https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/o-egzaminie/