Plan zjazdu 24-25.09.2022

LO, Szkoła policealna, opiekunka środowiskowa

19.9.2022

Dzień dobry,

w załączniku plan zjazdu na 24-25.09.2022r. Zajęcia odbywają się przy ul. Kazimierza Wielkiego 17 w Collegium Balticum.

Przypominam, że obecność jest na zajęciach obowiązkowa!

Na tej podstawie spełniacie Państwo jeden z warunków zaliczenia semestru, czyli 50% frekwencji z każdego przedmiotu.

Symbole:

LO I - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

DSA I- technik administracji, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

BHP I - technik bezpieczeństwa i higieny pracy, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

DSK I- technik usług kosmetycznych, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

OŚ I - opiekunka środowiskowa, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

OM I - opiekun medyczny, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

Do zobaczenia!