Legenda symboli

Dla początkujących słuchaczy

26.8.2022

Dzień dobry,

proszę Państwa,

na planie będziecie mieć napisane symbole (skrót) waszych kierunków. Poniżej legenda:

LO I - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

DSA I- technik administracji, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

BHP I - technik bezpieczeństwa i higieny pracy, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

DSK I- technik usług kosmetycznych, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

OŚ I - opiekunka środowiskowa, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

OM I - opiekun medyczny, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.

TM I - technik masażysta, cyfra rzymska oznacza semestr, w tym wypadku semestr I.