Plan zjazdu 18-19.06.21

Instruktor do spraw terapii uzależnień

13.6.2022

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

w załączniku plan zjazdu na 18-19.06. 2022r. Zjazd odbędzie się przy ul. Kazimierza Wielkiego 17.

Przypominam, że jest to ostatni zjazd dla drugich semestrów, a ostatni dla semestrów pierwszych w tym semestrze.

Wszystkie przedmioty kończą się zaliczeniem - egzaminami wewnętrznymi, żeby zaliczyć semestr i uzyskać zaświadczenie i certyfikat musicie mieć Państwo minimum 50 % frekwencji i oceny ze wszystkich przedmiotów.

Powodzenia!