Zakończenie roku - szkoła policealna

Odbiór świadectw

4.6.2022

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

świadectwo ukończenia szkoły policealnej - ostatnie semestry, które szkołę ukończą, pod warunkiem, że spełniają obowiązek uczniowski - minimum 50% frekwencji z każdego przedmiotu, minimum trzy oceny cząstkowe plus podejście i zdanie egzaminów wewnętrznych żakowskich z każdego przedmiotu - będą do odbioru 24 czerwca 2022roku w sekretariacie szkoły Żak przy ul. Czarnieckiego 30/31.

Wszystkim, którzy mają prawo do ukończenia szkoły gratulujemy!