Zjazd 28-29.05.22

LO I, LO IV, LO V, BHP I, BHP II, BHP III, DSK I, DSK II, DSK IV

16.5.2022

Dzień dobry,

przypominamy o dodatkowym zjeździe dla kierunków:

LO I, LO IV, LO V oraz szkoły policealnej BHP I, BHP II, BHP III oraz DSK I, DSK II, DSK IV.

Plan zjazdu zostanie dołączony w poniedziałek za tydzień. Zjazd 28-29.05.2022 jest zjazdem za zjazd 11-12.06.2022. W czerwcu tego zjazdu nie ma.

Tego dnia dla liceum będą odbywały się egzaminy wewnętrzne żakowskie, dlatego obecność jest obowiązkowa.