Plan zjazdu 7-8.05.2022

Policealka, LO, OŚ

28.4.2022

Dzień dobry Państwu,

w załączniku plan zjazdu 7-8.05.2022roku. Zjazd odbywać się będzie w Szkole Podstawowej numer 11 przy Osiedlu Zachód B15.

Przypominam, że obecność Państwa na zajęciach jest obowiązkowa, ponieważ żeby zaliczyć semestr trzeba mieć minimum 50 % frekwencji i 3 oceny cząstkowe.

Zajęcia z p. I. Wawruszczak - technik usług kosmetycznych - odbywają się przy ul. K. Wielkiego 17, w SCE, w sali numer 7.

Zajęcia z p. A. Solibiedą - opiekunka środowiskowa w sobotę - odbywają się przy ul. K. Wielkiego 17. Niedziela w SP 11, przy os. Zachód B15.