Zaświadczenia

ZUS, KRUS, PCPR

7.3.2022

ZAŚWIADCZENIA

INFORMACJA

 

Na nowym wzorze zaświadczenia informującego
o tym, że są Państwo naszymi słuchaczami widoczna jest frekwencja za poprzedni miesiąc, którą musimy wykazywać na piśmie. W związku
z tym informujemy o konieczności uczestniczenia
w zajęciach, ponieważ Instytucje do których Państwo zanoszą zaświadczenia występują do nas co miesiąc z prośbą o udzielenie informacji na temat Państwa zapisów, frekwencji oraz czy spełniacie Państwo obowiązek uczniowski.

(Obowiązek uczniowski – uczęszczanie na zajęcia, podchodzenie do egzaminów, zdobycie cząstkowych ocen).

 

ZA BRAK FREKWENCJI ZUS MA PRAWO WSTRZYMAĆ PAŃSTWU PIENIĄDZE ORAZ ŻĄDAĆ ICH ZWROTU!!!