Matura 2022.

Absolwenci, którzy podchodzą do matury więcej niż drugi raz. Opłata.

23.2.2022

Absolwenci,

przypominamy, że jeżeli podchodzicie Państwo do egzaminu maturalnego więcej niż drugi raz musicie uiścić opłatę do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, żeby zostać do matury dopuszczonym.

Tydzień przed maturą musicie Państwo okazać dowód wpłaty w szkole/biurze, jest to warunek dopuszczenia Państwa do matury.

Pieniądze należy wpłacić do 7 marca 2022r.

Przypomnienie:

Opłata za maturę

1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.