Ostatnie semestry szkół policealnych!

BHP, DSK, DSA

1.2.2022

Proszę Państwa, przypominam, żeby uzyskać świadectwo ukończenia szkoły w czerwcu musicie Państwo obligatoryjnie podejść do egzaminów zawodowych w sesji czerwiec/lipiec 2022.

Jeżeli ktoś z Państwa będzie miał frekwencję, oceny, podejdzie do egzaminów wewnętrznych żakowskich, a nie podejdzie do egzaminów zewnętrznych państwowych nie zda i nie otrzyma świadectwa ukończenia szkoły. Podejście do egzaminu jest obowiązkowe!

Deklaracje do egzaminów zawodowych można składać do 7 lutego 2022 w biurze szkoły, przy ul. Czarnieckiego 30/31.