Materiały z geografii

LO 3

14.12.2021

Dzień dobry, poniżej materiały wysłane przez Panią Agnieszkę z geografii dla LO3:

1. Gęstość zaludnienia

https://eloblog.pl/mapa-gestosci-zaludnienia-i-przeludnienie-ziemi/

https://www.naukowiec.org/wiedza/geografia/gestosc-zaludnienia_3011.html

https://forsal.pl/artykuly/1087804,miasta-ktore-pekaja-w-szwach-oto-najbardziej-zaludnione-aglomeracje-swiata.html

https://www.na6.pl/historia/gestosc_zaludnienia_na_poszczegolnych_kontynentach

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Geografia-Oblicza-geografii-Podrecznik[kl2][pp2020]/index.html#p=7

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_rozsz_2/382_2_ludnosc_urbanizacja/r2_2_03a.pdf

https://www.na6.pl/geografia/rozmieszczenie-ludnosci-na-swiecie

https://eszkola.pl/geografia/najrzadziej-i-najmniej-zaludnione-panstwa-i-regiony-swiata-5395.html

http://geografia24.pl/rozmieszczenie-ludnosci-swiata/

2. Rozwój demograficzny społeczeństw:

http://geografia24.pl/procesy-demograficzne/

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Geografia-Oblicza-geografii-Podrecznik[kl2][pr2020]/index.html#p=12

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/15/plik/ot-601.pdf

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/impact-demographic-change-europe_pl

https://edukacjaetyczna.pl/wp-content/uploads/Archiwum/EE_09_2015-5.pdf

https://www.na6.pl/geografia/struktura-demograficzna

https://www.worldbank.org/pl/news/opinion/2012/06/14/poland-aging-and-the-economy

https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DWP33Lqsb

https://zpe.gov.pl/a/procesy-demograficzne-na-swiecie/DXvNkivL5

3. Piramida wieku i płci społeczeństw:

https://opracowania.pl/opracowania/geografia/piramida-plci-i-wieku,oid,1660

https://www.naukowiec.org/wiedza/geografia/piramida-wieku-i-plci_3230.html

https://eszkola.pl/geografia/piramida-plci-i-wieku-5405.html

https://zpe.gov.pl/a/biologiczna-struktura-ludnosci-polski/DoyDpyCa6

http://www.wiking.edu.pl/article.php?id=266

4. Starzenie się społeczeństw:

https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf

https://www.worldbank.org/pl/news/opinion/2012/06/14/poland-aging-and-the-economy

https://epale.ec.europa.eu/pl/blog/starzenie-sie-spoleczenstw-problem-demograficzny-czy-wyzwanie-wspolczesnosci

https://www.doz.pl/czytelnia/a14046-Starzejace_sie_spoleczenstwa__problem_globalny

https://forsal.pl/artykuly/1083945,azja-wschodnia-starzeje-sie-w-szybkim-tempie.html

https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/gospodarki-w-podeszlym-wieku/

5. Eksplozja i regresja demograficzna

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Geografia-Oblicza-geografii-Podrecznik[kl2][pr2020]/index.html#p=8

https://eszkola.pl/wos/eksplozja-demograficzna-przyczyny-i-kraje-6916.html

https://eszkola.pl/wos/eksplozja-demograficzna-skutki-6917.html

https://www.na6.pl/historia/demografia_swiata_w_xx_wieku

https://projektiwe.wordpress.com/2016/05/14/przyczyny-i-skutki-eksplozji-demograficznej/

https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/SE_095.pdf

http://geopolityka.org/analizy/adam-gwiazda-swiat-miedzy-eksplozja-i-implozja-demograficzna

6. Struktura narodowościowa i etniczna współczesnego świata

http://geografia24.pl/narodowosci-i-struktura-etniczna/

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Geografia-Oblicza-geografii-Podrecznik[kl2][pp2020]/index.html#p=19

https://www.na6.pl/geografia/zroznicowanie-rasowe-ludnosci-swiata

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/11048/jelonek_soja_podstawy_geografii_ludnosci_2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.geografia24.eu/geo_prezentacje_pr_2/302_2_ludnosc_i_osadnictwo/r2_2_05a.pdf

https://zpe.gov.pl/a/zroznicowanie-ludnosciowe-i-kulturowe-wspolczesnej-europy/DXyq6516U

https://zpe.gov.pl/a/przeczytaj/DeI7xmw6

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/24566/PALECZNY_Zroznicowanie_rasowe_etniczne_klasowo_warstwowe_2004.pdf;jsessionid=B354C647A4105159479DCC75DAD769EC?sequence=1E