Egzaminy zawodowe

sesja zima 2022

17.11.2021

Dzień dobry,

Egzamin praktyczny zaplanowany został na 10.01.2022 r. godz. 9.00 dla poszczególnych kwalifikacji: FRK.04., EKA.01., PBO.01.

Egzamin praktyczny jawny dla kwalifikacji MED.03. zaplanowany został na 21.01.2022 godziny:

I zmiana: 11.00

II zmiana: 14.00

III zmiana: 17.00

Do każdej zmiany są już przypisani konkretni słuchacze.

Egzamin pisemny w pracowni komputerowej zaplanowany został na 11.01.2022r. dla kwalifikacji EKA.01. na godzinę 9:00 i 11.00. Do każdej z dwóch zmian zostali już przypisani konkretni słuchacze.

Egzamin pisemny w pracowni komputerowej zaplanowany został na 11.01.2022r. dla kwalifikacji PBO.01. na godzinę 13.00 i 15.00. Do każdej z dwóch zmian zostali przypisani konkretni słuchacze.

Egzamin pisemny w pracowni komputerowej zaplanowany został na 11.01.2022r. dla kwalifikacji MED.03. na godzinę 17.00 i 19.00. Do każdej z dwóch zmian zostali przypisani konkretni słuchacze.

Na zjeździe 27-28.11.2021. Asystent Dyrektora lub Dyrektor będą chodzić po ostatnich semestrach szkoły policealnej i rozdawać kartki z informacjami dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy. Tam też znajdują się konkretne informacje kto z Państwa wchodzi na jaką godzinę egzaminu.

Egzaminy odbywać się będą przy Kazimierza Wielkiego 17 w Collegium Balticum. Część pisemna w sali numer 16, część praktyczna w auli dużej, a część praktyczna jawna dla MED.03 w salach 8/9.