Dołożony zjazd!

Podstawy przedsiębiorczości (DSAI, BHP I, BHP II, DSK I, OM II)

12.11.2021

Dzień dobry,

Dnia 21.11.2021r. zostanie dołożony zjazd dla poszczególnych semestrów: DSA I, BHP I, BHP II, DSK I, OM II. Tego dnia realizowany będzie przedmiot Podstawy przedsiębiorczości (8h). Obecność obowiązkowa, ponieważ tylko tego jednego dnia odbędą się zajęcia z tego przedmiotu, ponieważ nauczyciel może przyjechać tylko w tym terminie. Przedmiot kończy się egzaminem tego samego dnia.

Zgodnie ze Statutem szkoły z zajęć mogą być zwolnieni słuchacze, którzy:

"Dyrektor szkoły zwalnia słuchacza z realizacji zajęć edukacyjnych "podstawy przedsiębiorczości" jeżeli przedłożył on świadectwo ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub średnie branżowe potwierdzające zrealizowanie tych zajęć. W przypadku zwolnienia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się "zwolniony", "zwolniona" (...)".

Te osoby, które nie doniosły świadectwa ukończenia szkoły średniej/średniej branżowej, bardzo proszę o doniesienie dokumentu do czwartku (18.11.2021r.). W innym wypadku osoby te nie mogą być zwolnione z zajęć.

Uprzedzam pytanie związane ze studiami. Zgodnie z powyższym studia nie zwalniają z uczestnictwa w zajęciach.

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej numer 11 na os. Zachód B15 w sali numer 114 od godziny 8.00 do 14.35.