Plan zajęć 24-26.09.2021

Szkoła Policealna Opieki Medycznej semestr 1

20.9.2021

W załączeniu plan zjazdu zajęć stacjonarnych Opiekuna Medycznego, które odbędą się 24-26.09.2021 w szkole na Kazimierza Wielkiego 17. Numery obsługujące zjazd 663 733 540, 511 181 480.

Plan do wglądu dla słuchaczy wisi w gablocie przy sali numer 5.