Plan zjazdu 25-26.09.2021

Szkoła Policealna, Liceum Ogólnokształcące

20.9.2021

W załączeniu plan zjazdu dla kierunków Policealnych, oraz dla Liceum Ogólnokształcącego, który odbędzie się

25-26.09.2021 w Szkole na Kazimierza Wielkiego 17. Numery telefonu obsługujące zjazd 663 733 540, 511 181 480.

Plan zjazdu wisi w gablocie, obok sali numer 5. Semestry oznaczone na planie są cyframi rzymskimi.

Oznaczenia kierunków, również umieszczone są na planie:

LO - Liceum Ogólnokształcące

DSA - Technik Administracji

BHP - Technik BHP

DSK- Technik Usług Kosmetycznych

OM - Opiekun Medyczny