Deklaracje maturalne i zawodowe

Deklaracje. Szkoły Policealne i liceum.

31.8.2021

Witam w nowym roku szkolnym!

Czas składania deklaracji zawodowych:

Absolwenci, którzy zdają kwalifikację jednoliterową mogą składać deklaracje w biurze szkoły do 10 września 2021r.

Absolwenci i słuchacze, którzy zdają kwalifikacje dwuliterową i trzyliterową mogą składać deklaracje w biurze szkoły do 15 września 2021r.

Czas składania deklaracji maturalnych:

Maturzyści z semestrów V i VI mogą składać deklarację maturalną do 30 września 2021r.

Absolwenci szkoły średniej mogą składać deklarację maturalną do 07 lutego 2022r. (Absolwenci, którzy podchodzą do matury po raz kolejny muszą wnieść opłatę na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Brak opłaty skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. Uwaga! Nie można zapłacić za egzamin w szkole. Szkoła nie pobiera takich opłat tylko Okręgowa Komisja Egzaminacyjna).