Plan zajęć 12-13.06.2021

Kształcenie Jednoroczne

9.6.2021

Zajęcia odbywają się stacjonarnie w Szkole Podstawowej nr 11 na Osiedlu Zachód, oraz dla wybranych grup online na platformie ZOOM. Numery obsługujący zjazd 663733540, 511181480. Zajęcia dla kierunku rejestratorka medyczna odbędą się 26.06.2021 na ul. Kazimierza Wielkiego 17. Skrót KI oznacza konsultacje indywidualne.