Plan zajęć 15-16.05.21

Kształcenie jednoroczne, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna Opieki Medycznej

11.5.2021

Informacja "ONLINE" lub "OFFLINE" oznacza zajęcia na platformie zoom bądź materiały dołączone w strefie słuchacza. Stacjonarnie w szkole na Kazimierza Wielkiego 17 dla wybranych grup. Oznaczenia na planie.

Numer obsługujący zjazd 663733540

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmian w planie, w związku z tym prosimy w piątki przed zjazdem sprawdzać jeszcze plan.

Poniżej plan na najbliższy zjazd.