Plan zajęć 27-28.03.21

Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna Opieki Medycznej

23.3.2021

Informacja "ONLINE" lub "OFFLINE" oznacza zajęcia na platformie zoom bądź materiały dołączone w strefie słuchacza.

Numer obsługujący zjazd 511181480

Szkoła zastrzega sobie możliwość zmian w planie, w związku z tym prosimy w piątki przed zjazdem sprawdzać jeszcze plan.

Poniżej plan na najbliższy zjazd.