Dziennik praktyk

Szkoły Policealne DSK, DSA, BHP, OM

16.2.2021

Szanowni Państwo,

Poniżej publikujemy informacje na temat obowiązkowych praktyk zawodowych prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

 Dokumenty niezbędne do odbycia praktyk:

-umowa o praktykę zawodową /2 egz. dla każdej ze stron/

-załącznik do umowy /2 egz. dla każdej ze stron/

-dziennik praktyk