Menu
dZapisz się jKontakt uMiasto

Informacja dla zdających egzaminy zawodowe .

7 stycznia 2019

Drodzy Słuchacze,

przedstawiamy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 listopada 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2019 r

Zobacz także